WYPADEK I ODSZKODOWANIE

odszkodowania Wrocław

 

Kancelaria - Odszkodowania

696 30 60 60

501 01 77 73

zgłoś wypadek już teraz !

 

 

Kancelaria Cen.pl

ul. Powstańców Śl. 148/11

53-138, Wrocław

Wypadek komunikacyjny powstaje wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa poruszania się pojazdów zmotoryzowanych, takich jak samochody, statki, czy samoloty. Ten rodzaj wypadku dotyczy wszystkich pojazdów zmotoryzowanych funkcjonujących w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. Wypadek komunikacyjny jest przestępstwem z art. 177 Kodeksu karnego, który mówi, że kto narusza, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powodując wypadek, w którym inna osoba niż sprawca odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby, ustawodawca przewiduje karę w zakresie od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Przepisy te chronią z jednej strony zdrowie i życie ludzie, a z drugiej bezpieczeństwo ruchu.

Ogólnie mówiąc wypadek komunikacyjny to takie zdarzenie, które wynika z naruszenia zasad bezpieczeństwa obowiązującego w ruchu, a jego skutkiem jest naruszenie narządów ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć przynajmniej jednej osoby biorącej udział w zdarzeniu nie licząc sprawcy. Uszkodzenie ciała i upadek na zdrowiu podlegający kryteriom ustawodawcy to dłużej niż 7 dni.

 

Rodzaje wypadków komunikacyjnych:

 

 • średni wypadek komunikacyjny – jego skutkiem jest rozstrój zdrowia osoby bądź osób biorących udział w zdarzeniu trwający dłużej niż 7 dni,
 • ciężki wypadek komunikacyjny – jego skutkiem jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby bądź osób biorących udział w zdarzeniu.

Odpowiedzialność za ten rodzaj wypadków leży po stronie osoby która go spowodowała. Dotyczy to wszystkich uczestników ruchu drogowego, wodnego i lądowego – odpowiadać za ten rodzaj wypadków mogą ponosić również piesi, osoba prowadząca kolumnę pieszych, czy woźnica. Przestępstwo to może być wynikiem działania niezgodnego z prawem lub zaniechania działań prawnie nakazanych, np. niestosowanie się do przepisów, nieużywanie właściwych komend i sygnałów w ruchu drogowym etc.

 

Przykładowe rodzaje wypadków za które otrzymasz odszkodowanie:

 • wypadek samochodowy,
 • wypadek motocyklowy,
 • wypadek autobusowy,
 • wypadek tramwajowy,
 • potrącenie rowerzysty,
 • potrącenie pieszego,
 • wypadek spowodowany przez osobę nietrzeźwą,
 • wypadek w którym poszkodowanym jest pasażer sprawcy,
 • wypadek w taksówce.